4 —O konferencji

Podczas gdy kraje rozwijające się przechodzą gwałtowną urbanizację, Europa i Stany Zjednoczone próbują znaleźć odpowiedź na problem kryzysu przemysłowych miast. W wielu miejscach, również w Polsce, pojawiają się oznaki odradzania się kultury miejskiej. Przybywa osób, które nie unikają odpowiedzialności i chcą w sposób świadomy wpływać na sposób działania i rozwój swoich miast.

Ważną rolę w tych procesach mogą odegrać technologie cyfrowe, w szczególności te związane z przetwarzaniem danych. Propagatorzy smart cities obiecują wyższą wydajność w zarządzaniu i lepsze wykorzystanie zasobów. Otwarte dane (open data) mają zapewnić większą transparentność działań administracji oraz stać się paliwem dla innowacji opartych na przetwarzaniu danych. Wreszcie pojawiające się gdzieniegdzie oznaki reindustrializacji miast, a także popularność internetu rzeczy (internet of things) i oddolnych metod wytwarzania przedmiotów, stały się pretekstem do wieszczenia kolejnej rewolucji przemysłowej.

W związku z tym nasuwa się pytanie, jaką rolę odegrają w powyższych procesach mieszkańcy miast? Realizując w Medialabie Katowice projekt Urban Data Stories, pokazywaliśmy uczestnikom, w jaki sposób wykorzystać dane do realizacji celów istotnych dla różnych grup mieszkańców. Prezentowaliśmy sposoby pozyskiwania i budowania własnych zbiorów danych. Uczyliśmy, jak tworzyć na ich podstawie zrozumiałe i przekonywujące narracje mówiące o problemach miasta. Robiliśmy to w przekonaniu, że dane i kompetencje ich przetwarzania nie powinny znajdować jedynie w rękach dużych firm technologicznych.

W czasie konferencji Rediscovering the City opowiemy o różnych sposobach badania, opisywania, poznawania, odkrywania i oswajania miasta. Interesować będą nas przede wszystkim rozwiązania oddolne, społecznościowe i wykorzystujące technologie przetwarzania danych. Zapytamy o to, czy w niedalekiej przyszłości dadzą one mieszkańcom realny wpływ na planowanie i kierunki rozwoju naszych miast. Szczególną uwagę będziemy przywiązywać do projektów realizowanych w Europie Środkowej, obserwując lokalny kontekst zastosowania uniwersalnych i wykorzystywanych globalnie technologii.

MEDIALAB KATOWICE

Medialab Katowice to eksperymentalny projekt Instytucji Kultury Katowice – Miasto Ogrodów, łączący działania twórcze, badawcze i edukacyjne. Uczestnicy interdyscyplinarnych przedsięwzięć, sytuujących się na pograniczu sztuki, designu i technologii, wykorzystują media cyfrowe do badania miasta i tworzenia nowych narracji dla Katowic. Medialab jest miejscem wymiany pomysłów i wiedzy, spotkań z inspirującymi artystami i projektantami, a także platformą współpracy z twórcami oraz instytucjami z różnych krajów – uczelniami, organizacjami pozarządowymi i firmami sektora kreatywnego. W ramach projektu realizowane są warsztaty, interwencje w przestrzeni publicznej, wystawy, wykłady i dyskusje. Działają także zespoły zadaniowe w obszarze wizualizacji danych o mieście, analiz przestrzennych (MapLab), otwartych danych i platformy Arduino.

ORGANIZATORZY
Patroni medialni